Návrh a realizace univerzální NFC čtečky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Podstatou této bakalářské práce je návrh a následná realizace univerzální NFC čtečky, která bude zabudována ve školním Testbedu nazývaném „Samo-činný barman“. Čtečka bude fungovat jako podstavec pro skleničky obsahující NFC tagy, ze kterých bude poté schopná zjistit kompletní recepturu výsledného produktu, jenž má Samo-činný barman namíchat do skleničky. Veškeré provedené funkce budou navíc signalizovány RGB LE diodami.
The essence of this bachelor´s thesis is the design and subsequent implementation of a universal NFC reader, which will be built into the school Testbed called "Self-employed bartender". The reader will act as a base for glasses containing NFC tags, from which it will then be able to find out the complete recipe of the final product to be mixed into the glass. In addition, all performed functions will be signaled by RGB LE diodes.
Description
Citation
JIRÁSEK, F. Návrh a realizace univerzální NFC čtečky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Jirgl, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy. Student odpověděl na otázky oponenta. Komise měla dotazy: Jak je systém napájen? Jak byl proveden výpočtu antény?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO