Praha žije hudbou

Abstract
Tématem bakalářské práce je pouliční umění - tzv. busking a grafickým výstupem je časopis, který se této problematice věnuje.
The topic of the barchelor thesis is street art - so called busking and the graphical output is a magazine with this issue.
Description
Citation
HRABALOVÁ, A. Praha žije hudbou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
Mgr. Art. Žaneta Kögler (předseda) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen) doc. MgA. Mikuláš Macháček (člen) MgA. Tereza Hejmová (člen) Ing. arch. Jakub Novák (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) doc. MgA. Milan Houser (člen) Mgr. Jana Kořínková, Ph.D. (člen) Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. (člen) MgA. Adam Uchytil (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO