Nadstandardní rodinný dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci nadstandardního rodinného domu pro tříčlennou rodinu v obci Srdov. Jedná se o jednopodlažní podsklepený objekt tvaru pravidelného kvádru, nacházející se na okraji vesnice v mírně svažitém terénu. Důraz byl kladen především na funkční uspořádání interiéru, pohodlné bydlení a nízkou energetickou náročnost. Ačkoliv se dům vymyká tradici místní architektury, má velkou vazbu na zdejší krajinu. Aby ji co nejméně narušoval, snaží se s ní splynout a být co nejméně nápadný.
This thesis deals with the design documentation of superior house for family of three in the village Srdov. It is a single storey building with basement shape of a regular block. The house is located on the outskirt of the village in a slightly sloping terrain. Emphasis was placed on a functional interior layout, comfortable living and efficient energy. Although the house defies the tradition of local architecture, has a great link to the local landscape. In order to distort it as little as possible, trying to blend in with landscape and be the inconspicuous.
Description
Citation
FRAJER, T. Nadstandardní rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO