Hodnocení účinnosti klasifikace pomocí ROC křivek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení účinnosti detekce pomocí ROC křivek. Seznamuje čtenáře s principem základních algoritmů pro odhad spektra signálu, s výpočtem ROC křivky a získáním hodnoty AUC. Dále obsahuje algoritmus pro detekci sirény v zaznamenaném zvuku při zarušení dopravním prostředím o různých hodnotách SNR, který provádí výpočet ROC křivek a hodnot ploch pod nimi a jejich srovnání. Algoritmus je napsán ve vývojovém prostředí Matlab.
This bachelor thesis is focused on work eith the ROC curves. Introduces the reader with ROC curves and their use to analyzing signals and basic priciples of spectral estimation and getting an AUC for ROC curve. Also shows an algorithm for detecting sound of siren in record using a simple algorithm and evaluation of various jamming sound of sirens by displaying the ROC curves, supplemented by calculation and comparing the areas under these curves (AUC). The algorithm is written in a development enviroment Matlab.
Description
Citation
DLUHÝ, V. Hodnocení účinnosti klasifikace pomocí ROC křivek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. David Smékal (člen)
Date of acceptance
2016-08-29
Defence
Vysvětlete detailně funkci kódu na str. 18. Jak souvisí uvedená metoda se spektry analyzovaných signálů? Specifikujte a předveďte, které kódy jste v rámci této práce naprogramoval.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO