Softwarová podpora procesu řízení objednávky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení procesu objednávky ve vybrané firmě pomocí využití softwarové podpory. V analytické části je cílem popsat organizační strukturu firmy, vytvořit procesní mapu, identifikovat slabá místa průběhu řízení objednávky a provést rozbor souvisejících aktivit. Výsledkem práce je návrh internetového portálu, který povede k podpoře procesu řízení objednávky. Součástí návrhů je jeho následné zhodnocení.
The bachelor’s thesis focuses on the Order Management Process in the selected business company by using software support. In the analytical part the goal is to describe the organizational structure of a company, to create a process map, to identify weaknesses of the order process and analyze the related activities. There result of the thesis is an implementation of an internet portal that will help to optimize the order process activity. The proposal part also includes its subsequent evaluation.
Description
Citation
GORODILOVA, E. Softwarová podpora procesu řízení objednávky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-19
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky: Ing. Nina Bočková, Ph.D. - Bude moci každý zákazník nakupovat na fakturu, nebo pouze ověřený zákazník? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO