Analýza vybraných ukazatelů společnosti DPMB, a.s. pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na analýzu vybraných ukazatelů společnosti DPMB, a.s. pomocí časových řad. Soustřeďuji se především na ukazatele, které společnosti pomáhají zefektivnit fungování městské hromadné dopravy a lépe hospodařit s rozpočtem. Práce obsahuje jak základní teoretická východiska, tak i konkrétní analýzu vybraných ukazatelů spolu s odhadem jejich budoucího vývoje, pokud je možné jej prognózovat.
The bachelor‘s thesis is focused on the analysis of selected indicators of DPMB, a.s. company using time series. I focus primarily on indicators that help companies streamline the functioning of public transport and better manage the budget. The work includes both basic theoretical background and specific analysis of selected indicators along with an estimate of their future development, if it is possible to predict.
Description
Citation
JURAČKOVÁ, E. Analýza vybraných ukazatelů společnosti DPMB, a.s. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO