Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti LINEA NIVNICE, a.s. v letech 2012 až 2016. První část bakalářské práce je zaměřena na teoretickou stránku, kde jsou objasněny pojmy potřebné k provedení finanční analýzy. Další část představuje stručnou charakteristiku analyzované společnosti, včetně výpočtů jednotlivých ukazatelů. V poslední části jsou uvedeny návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
The Bachelor thesis deals with company financial evaluation of LINEA NIVNICE, a.s. in years 2012 to 2016. The first part of the bachelor thesis is focusing on the theoretical part where concepts for the financial analysis are clarified. The next part consists of brief characteristics of the company including calculations. In the last part are given proposals for ipmrovement of company financial situation.
Description
Citation
TRTKOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2018-06-15
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno doc. Bartoš: V návaznosti na odpověď na otázku oponenta: Navrhujete bonus pro zaměstnance -) kadeřnictví a masáže. Jaké je zastoupení žen ve výrobě? zodpovězeno doc. Bartoš: Jaká je trvanlivost navržených 100% džusů bez konzervantů? zodpovězeno doc. Beneš: Představuje e-shop vždy výhodu? Jaké jsou zkušenosti firmy s e-shopem? zodpovězeno Ing. Mucha: Vzhledem k návrhu e-shopu, jaký typ odběratelů je s v současné době pro podnik klíčový? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO