Nová synagoga Česká Lípa

but.committeeprof. Ing. arch. Petr Hrůša - předseda, prof.Ing. Martina Peřinková, Ph.D - místopředseda, Ing. arch. Viktor Svojanovský - tajemník, Ing. arch Jakub Kotek - člen, Ing. Martin Mohapl, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStuden představuje svoji práci. Student reaguje na oponentské připomínky. - Tepelná izolace? SDK v garážích? Jak je řešeno zasklení oken a jak bude čištěno? Řešení stínění? Založení na pěnovém skle? Obnovitelné zdroje a využití šedých zdrojů? Otázky komise: - Jak je řešena zaklenuta střecha u synagogy a vazba na zelenou střechu? Přenesení tahových sil ve skořepině a nutnost táhel? Co vedlo k tvaru a natočení samotné synagogy? Akustika hlavního prostoru synagogy?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDulenčín, Jurajcs
dc.contributor.authorPitis, Dimitrioscs
dc.contributor.refereeBaranyai, Renécs
dc.date.accessioned2022-06-18T06:54:30Z
dc.date.available2022-06-18T06:54:30Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTématem diplomové práce je architektonická studie nové synagogy v České Lípě. Navržené řešení má za cíl vytvořit celek sloužící místní židovské obci a dalším návštěvníkům. Budova obsahuje samotný chrámový prostor včetně mikve, administrativu obce, workshopové prostory, přednáškový sál, knihovnu, kosher restauraci a podzemní parkoviště. Na vymezeném území se nacházela původní synagoga, která byla vypálená během křišťálové noci. Návrh je tvořen jasnou a čitelnou geometrií, jenž vytváří otevřené nádvoří, ve kterém je symbolicky zasazena mandloň související se svátkem Tu bi-švat. Nádvoří vytváří klidný a přívětivý prostor, který je izolován od negativních vlivů prostředí. Objekt se dělí na tři pomyslné části – samotnou synagogu, administrativní zázemí židovské obce a kosher restauraci. Synagoga se tvarově odlišuje od zbylé části komplexu. Je tvořena obdélníkovým tvarem, který je zakončen půlkruhem. Celý její objem je orientovaný na východ a je pootočen vůči zbylé části objektu a svojí hmotou částečně uzavírá nádvoří. Chrámový prostor je prosvětlen mléčným pásovým oknem, které probíhá kolem celého obvodu. Půlkruhový tvar se dále propisuje do interiéru, kdy plynule přechází do ochozu. Celková geometrie prostoru je podpořena kruhovou bimou, nad kterou je zavěšen lustr tvořený z ocelové pozlacené konstrukce a křišťálového skla. Ten plní funkci věčného světla. V části parteru směrem do nádvoří a v části kosher restaurace je objekt prosklený. Křídlo restaurace je obehnáno vykonzolovanou betonovou deskou, která vytváří závětří pro vstup a zároveň kryje venkovní terasu. Okenní otvory a vstupy do restaurace pro zaměstnance mají zakulacená ostění, která zjemňují celkový ráz budovy. Okna jsou umístěna v pravidelných rozestupech, které mají podporovat celkovou důstojnost navržené budovy. Součástí návrhu je i kašna a památník vyhořelé synagogy. Památník je umístěn v severní části vedle synagogy a svou hmotou definuje pomyslnou hranici veřejného a poloveřejného prostoru.cs
dc.description.abstractThe topic of the diploma thesis is an architectural study of the new synagogue in Česká Lípa. The proposed solution aims to create a complex which serves the local Jewish community and other visitors. The building contains the temple itself, including a mikveh, community administration, workshop space, lecture hall, library, kosher restaurant, and underground parking. The original synagogue was located in the defined area. The design consists of a clear geometry, which creates an open courtyard, in which the almond tree associated with the Tu Tu-shvat holiday is symbolically planted. The courtyard creates a quiet and welcoming space, which is isolated from the negative effects of the surrounding environment. The building is divided into three parts - the synagogue itself, the administrative background of the Jewish community and a kosher restaurant. The shape of the synagogue differs from the rest of the complex. It consists of a rectangular shape that ends in a semicircle. Its entire volume is oriented to the east and is rotated against to the rest of the building and its mass partially encloses the courtyard. The temple space is illuminated by a window that runs around the entire temple. The semicircular shape is further copied into the interior, where it flows smoothly into the gallery. The overall geometry of the space is supported by a circular bima, above which is hung a chandelier made of gilded steel construction and crystal glass. The tract of the restaurant has a concrete slab, which creates a lee for the entrance and at the same time covers the outdoor terrace. The windows are placed at regular intervals to promote the overall dignity of the designed building. The design also includes a fountain and a memorial to the burnt-out synagogue. The monument is in the northern part next to the synagogue and its mass defines the imaginary boundary of public and semi-public space.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationPITIS, D. Nová synagoga Česká Lípa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other144883cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206433
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsynagogacs
dc.subjectmikvecs
dc.subjectkosher restauracecs
dc.subjectmandloňcs
dc.subjectkřišťálové sklocs
dc.subjectvěčné světlocs
dc.subjectsynagogueen
dc.subjectmikvehen
dc.subjectkosher restauranten
dc.subjectalmond treeen
dc.subjectcrsytal glassen
dc.subjectethernal lighten
dc.titleNová synagoga Česká Lípacs
dc.title.alternativeNew synagogue Česká Lípaen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-17-22:39:45cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid144883en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.18 08:54:30en
sync.item.modts2022.06.18 08:17:51en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
278.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
72.8 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-61273.pdf
Size:
169.49 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-61273.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-60741.pdf
Size:
675.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-60741.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_144883.html
Size:
1.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_144883.html
Collections