Zálohování dat a datová úložiště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát a dátovými úložiskami. Cieľom práce je vytvoriť návrh zálohovania a ukladania dát v spoločnosti Kridla s.r.o. Prvá časť sa venuje všeobecnému úvodu do danej problematiky. Opisuje a definuje jednotlivé pojmy z teoretického hľadiska. Druhá časť tejto práce sa už sústredí na analýzu súčasného stavu zálohovania a ukladania dát vo vybranej spoločnosti Kridla s.r.o.a následnému návrhu riešenia na zlepšenie.
This bachelor´s thesis deals with data backup and data storages. The aim of this work is to create a proposal of backup and data storage in company Kridla Ltd. The first part is devoted to the general introduction to the issue. It describes and defines the terms from the theoretical point of view. The second part of the thesis is focused on the analysis of the current stage of data backup and storage in the selected company Kridla Ltd. and the subsequent proposal for improvement.
Description
Citation
KRÍDLA, M. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-17
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. doc. Karpíšek - Jaký je Váš vztah k firmě? - odpovězeno doc. Karpíšek - Kolik bude Váš návrh stát? - odpovězeno doc. Karpíšek - Jak bude probíhat zálohování dat? - odpovězeno Ing. Ondrák - Bude se záloha provádět vždy celá? - odpovězeno Ing. Ondrák - Má firma formální směrnici o tom, kam se smí data ukládat? Jaká data se smí ukládat, atd? - odpovězeno doc. Doskočil - Jakým způsobem došlo k zefektivnění Vaší práce? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO