Generátory s více-branovými aktivními prvky a jejich aplikace v PWM

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem nových konceptů pro realizaci tvarových generátorů a jejich aplikaci pro pulzně šířkovou modulace (PWM) za využití moderních aktivních více-branových prvků. Tyto obvodové prvky jsou například diferenční transkonduktanční zesilovač s předřazeným proudovým sledovačem (CFDITA) či univerzální napěťový konvejor (UVC), s cílem dosáhnout elektronické přeladitelnosti jednotlivých parametrů generátoru jako je frekvence či střída generovaného signálu.
This paper deals with design of new solutions of the triangular and square wave generator and their application for pulse width modulation (PWM). The proposed circuitries employs modern active multi-terminal elements e.g. Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier (CFDITA) or Universal Voltage Conveyor (UVC). These designs suppose an electronic adjustment of parameters (repeating frequency, duty cycle).
Description
Citation
ŠTERC, F. Generátory s více-branovými aktivními prvky a jejich aplikace v PWM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Roman Šotner, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vochyán, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student prezentuje výsledky své bakalářské práce. Čtení posudků vedoucího a oponenta. Student následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta a členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO