Superkapacitory pro akumulaci energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku superkapacitorů. První kapitola se zabývá principem funkčnosti superkapacitoru. Jsou představeny základní funkční principy, použité materiály, hlavní výhody a nevýhody superkapacitoru. Dále jsou představeny možnosti využití superkapacitoru v různých průmyslových odvětvích. Následující kapitola nastiňuje ostatní způsoby ukládání energie i s jejich výhodami a nevýhodami, která je doplněna o srovnávací tabulku s parametry. Poslední kapitola je zaměřena na teoretický návrh modulu superkapacitorů.
This bachelor thesis focuses on problematics of supercapacitors. The first chapter deals with principles of operation of a supercapacitor. The basic principle, used materials and main advantages and disadvantages are described. Furthermore, are described applications of a supercapacitor technology in various branches of industry. The following chapter outlines another type of energy storage also with their advantages and disadvantages, what is more, a brief table comparing main parameters is presented. The last chapter focuses on the theoretical design of supercapacitor module.
Description
Citation
PŘIDAL, T. Superkapacitory pro akumulaci energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Angličtina v elektrotechnice a informatice
Comittee
doc. PhDr. Milena Krhutová, Ph.D. (předseda) Mgr. Bc. Dagmar Šťastná (místopředseda) Mgr. Pavel Sedláček (člen) Mgr. Jaromír Haupt, Ph.D. (člen) Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (člen) Mgr. Magdalena Šedrlová (člen) prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (člen) PhDr. Milan Smutný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Student prezentoval svou práci špatnou angličtinou s technickými chybami, výraznými chybami ve výslovnosti a špatným body language.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO