Přípravek pro testování a diagnostiku Li-Ion baterií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro diagnostiku Li-Ion článků. Zařízení je rozděleno na modul řídící a modul baterií. Řídící modul obstarává komunikaci s uživatelem, počítačem a zálohu dat na SD kartu. Modul baterií slouží k řízenému nabíjení, vybíjení a měření článků.
This thesis deals with the design of the device for diagnostics Li-Ion cells. The device is devided into a control module and a battery module. The control module provides communication with the user, communication with the computer and data backup to the SD card. The battery module is used for charging, discharging and measuring cells.
Description
Citation
MUSIL, M. Přípravek pro testování a diagnostiku Li-Ion baterií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (předseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Majzner, Ph.D. (člen) Ing. Radim Hrdý, Ph.D. (člen) Ing. Marek Bohrn, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: K: Vnitřní odpor, jak ho změřit? S: vysvětluje na průběhu proudu v baterii, napětí se měří bez zatížení a se zatížením. Student neporovnával více hodnot zatížení. K: Vnitřní odpor baterie je konstantní, nebo ne S: neotestoval. K: Závisí na době průchodu? S: netestoval. K: Otázka na podobnost 2 obrázků v přílohách (chybí hodnoty součástek, liší se jen v číslování) K: umělé prodlužování BP. K: Dokumentace k programu v posudku. S: dokumentace je v podobě průběhů v prezentaci. K: Ve vedoucím posudku se komise táže na množné číslo v posudku. K: Otázka ke konzultacím – příliš málo. S: Věřil, že to zvládne. Špatně si rozvrhnul práci. K: Vy jste navrhoval výkonovou část, jak jste navrhoval konkrétní hodnoty součástek? S: V simulaci. Komise se ptá na hodnotu a typ kondenzátoru ve schématu. S: Hodnota byla zvolená náhodně a následně simulována.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO