Porovnání měření rychlosti vodoměrnou vrtulí a laserovým anemometrem

but.committeedoc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - předseda, doc. Ing. Zbyněk Zachoval, Ph.D. - místopředseda, Ing. Šimon Pospíšilík - tajemník, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen, Ing. Petr Holomek - člen, Ing, Tomáš Roth - člen, doc. Ing. Jana Pařílková, CSc. - člen,cs
but.defenceStudent seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta práce studenta odpověděl na dotazy uvedené v posudcích. V rámci rozpravy byly položeny studentovi následující dotazy: - Jaký je praktický efekt kalibrace pomocí LDA oproti autorizované kalibraci? - Jak ověříte správnost měření pomocí LDA? - Ovlivňuje umístění vrtule do měrné tratě proudění (místní ztráty)? Student odpověděl na všechny uvedené dotazy.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorZubík, Pavelcs
dc.contributor.authorKosík, Ondřejcs
dc.contributor.refereeHaluza,, Miloslavcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:55:31Z
dc.date.available2022-02-08T04:55:31Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se primárně zabývá srovnáním dvou kalibračních přístupů. Zjišťuje míru vzájemné shody a snaží se zodpovědět důvody jejich odchylek. Tato shoda byla měřena prostřednictvím metody LDA. Bylo zjištěno, že kalibrační přístup vycházející z referenčního rámce hodnot předcházející bakalářské práce se liší od kalibrace pomocí kalibračních rovnic získaných z certifikovaných laboratoří systematicky o -2 %. Příčiny této odchylky byly zkoumány pomocí LDA a PIV. Ačkoliv bylo provedeno značné kvantum měření, došlo k vyvrácení všech testovaných hypotéz, a proto nebylo možné určit jejich příčinu.cs
dc.description.abstractThis final thesis deals primarily with the comparison of two calibration approaches. It determines the degree of mutual agreement and tries to answer the reasons of their deviations. This agreement was measured by the LDA method. It was found that the calibration approach based on the reference framework of values of the previous bachelor thesis differs systematically from the calibration using calibration equations obtained from certified laboratories by -2 %. The causes of this deviation were investigated using LDA and PIV. Although a significant number of measurements were performed, all tested hypotheses were refuted and therefore it was not possible to determine their cause.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKOSÍK, O. Porovnání měření rychlosti vodoměrnou vrtulí a laserovým anemometrem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141649cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203579
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectměření rychlostics
dc.subjectrychlostní polecs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjecthydrometrická vrtulecs
dc.subjectpropelercs
dc.subjectLDAcs
dc.subjectPIVcs
dc.subjectprocentuální odchylkacs
dc.subjectspeed measurementen
dc.subjectvelocity fielden
dc.subjectcalibrationen
dc.subjecthydrometric propelleren
dc.subjectpropelleren
dc.subjectLDAen
dc.subjectPIVen
dc.subjectpercentage deviationen
dc.titlePorovnání měření rychlosti vodoměrnou vrtulí a laserovým anemometremcs
dc.title.alternativeComparison of speed measurement by hydrometric propeller and laser anemometeren
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-02cs
dcterms.modified2022-02-07-11:03:34cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141649en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:55:31en
sync.item.modts2022.02.08 04:14:35en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-58865.pdf
Size:
322.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-58865.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59352.pdf
Size:
394.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59352.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141649.html
Size:
2.25 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141649.html
Collections