Auto Rate Fallback (ARF) algoritmus pro bezdrátové spojení standardu 802.11g.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalářská práce se zabývá problematikou adaptačních protokolů a jejich implementaci. V této bakalářské práci je proveden popis fyzické a MAC vrstvy standardu 802.11g a teoretický rozbor adaptačních protokolů ARF a AARF. Dále práce popisuje postup tvorby modelu sítě vhodné pro testování a ověření vlastnosti adaptačních protokolů v simulačním prostředí NS-3 (Network Simulator 3). V poslední části jsou popsány výsledky simulace a zpracovány do vhodných grafů.
This bachelor thesis deals with problems of adaptation protocols and their implementation. In this bachelor thesis are described physical and MAC layers of standard 802.11g and theoretical analysis of adaptation protocols ARF and AARF. Further, the thesis describes the process of creating a network model suitable for testing and verifying the properties of adaptive protocols in the simulation environment NS-3 (Network Simulator 3). In the last part, the simulation results are described and processed into suitable graphs.
Description
Citation
ZARKOVIĆ, L. Auto Rate Fallback (ARF) algoritmus pro bezdrátové spojení standardu 802.11g. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-08-28
Defence
Vysvětlete vámi uvedené pojmy („multiplexování ortogonálních kmitočtových dělení, realistická propustnost“). Popište prezentované grafy. Vysvětlete, jak jste měřil propustnost pomocí udp datagramu. Vysvětlete parametry užívané ve vaší práci (PC, NU, ND).
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO