Konstrukční návrh přenosného mikrofonního pole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Predmetom tejto bakalárskej práce je konštrukčný návrh prenosného päťramenného mikrofonového poľa určeného na lokalizáciu zdrojov hluku pomocou metódy beamforming. Cieľom práce je návrh jednoduchej a ľahkej mechanickej konštrukcie. Súčasťou práce je aj riešenie pripojenia meracích mikrofónov ku konštrukcii poľa. Prvá časť práce je venovaná teórii beamformingu, dizajnu mikrofonového poľa pre beamforming a prehľadu ponúkaných rovinných mikrofonových polí. V ďalšej časti mojej bakalárskej práce vytváram koncepčné návrhy vybraných uzlov, z ktorých vyberám konkrétne konštrukčné riešenie. V závere práce zhodnotím ekonomickú stránku konštrukcie.
The subject of this thesis is the structural design of portable five-arms microphone array to localize noise sources, which is using to beamforming techniques. The aim of the work is to design a simple and easy mechanical construction. Part of the work is the solution to connect the measurement microphone to the construction field. The first part is devoted to the theory of beamforming, design the microphone array for beamforming and offered an overview of plane mic fields. The next part of my work is drafting the proposals selected nodes from which you select a specific design. In conclusion I evaluate the economics of construction.
Description
Citation
VAZOVAN, Ľ. Konstrukční návrh přenosného mikrofonního pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Brandejs, CSc. (člen) Ing. Jiří Dvořáček, Ph.D. (člen) Ing. Libor Nohál, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO