Narození

Abstract
Diplomová práce je pokračováním mého tématu „Proč?“, zároveň zahrnuje téma člověka a okolí. Začala jsem se zajímat o kontroverzní téma geneticky modifikovaných organismů, genetického inženýrství. Našla jsem v tom osobní příběh. Nyní je těžké se vyjádřit k tomu, do jaké míry jsou tyto výzkumy důležité, ale neměli bychom se zastavovat krok před budoucností.
The thesis is a continuation of my subject, "Why?", Also includes the theme of man and the environment. I started to be interested in the controversial topic of genetically modified organisms, genetic engineering. I found a personal story in it. Now it is difficult to comment on the extent to which these researches are important, but we shouldn’t stop there.
Description
Citation
PISKOVA, O. Narození [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (předseda) doc. MgA. Filip Cenek (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) Jiří Ptáček (člen) doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen) doc. MgA Aleksandra Vajd (člen)
Date of acceptance
2019-05-16
Defence
Předseda komise zahájil obhajobu výzvou k přečtení textu o práci. Prof. Michal Gabriel přečetl svůj posudek ve doucího a Jiří Ptáček přečetl posudek oponentky Barbory Klímové a vznesl dotaz k děkanovi faVU, proč nejsou přítomni oponenti. Studentka živě reaguje na otázky k rozpravě. Předseda komise otevírá diskuzi a Jiří Ptáček usouvtažňuje podobu práce ke grafice ke stokoruně (bankovka 100,- Kčs), Pavel Sterec se dotazuje autorčiny postoje. předseda kommise poté rozpravu ukončuje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO