Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. pomocí finančních ukazatelů a statistických metod, mezi něž patří časové řady a regresní analýza. Zaměřuje se na formulace doporučení, pomocí budoucích prognóz vývoje finančních ukazatelů. Teoretická část obsahuje definice a postupy výpočtů pro finanční ukazatele, regresní analýzu a časové řady. V analytické části jsou provedeny regresní modely, na jejíchž základě byla stanovena predikce následujících období, pomocí nichž jsou navržena řešení pro zlepšení budoucí situace společnosti uvedené v závěrečné části.
This thesis deals with evaluation of the economic situation of the company Profibaustoffe CZ, s.r.o. including financial indicators and statistical methods, among which belong time series and regression analysis. Focuses on formulate recommendations, that are based on the future development predictions of the financial indicators. Theoretical part contains definitions and processes of calculations for financial indicators, regression analysis and time series. In analytical part are made regression models, based on which the prediction of subsequent periods was determined, through which solutions are proposed to improve the future situation of the company listed in the final section.
Description
Citation
VRANEŠIC, R. Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Otázka vedoucího – odpovězeno Otázky oponentky – odpovězeno Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. – Neuvažoval jste využít model prof. Režňákové? - odpovězeno Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. – S kým jste konzultoval výsledky své práce ve společnosti? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO