Studie proveditelnosti investice do vybrané výnosové nemovitosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o proveditelnosti investičního záměru, pořízení výnosové nemovitosti. První část práce je zaměřena na objasnění problematiky investování, s kterou je pořízení výnosové nemovitosti spjato. Úlohou druhé části je analýza současné situace na realitním trhu s důrazem na trh komerčních nemovitostí v ČR. Hlavní částí práce je potom samotné zpracování studie proveditelnosti konkrétní investice, jejíž výstupem je podklad pro rozhodnutí investora, zda má smysl konkrétní investiční záměr realizovat či nikoliv.
This thesis deals with feasibility of the investment plan, which is acquisition of the commercial real estate, The first part of this thesis is focused on investment issues related to acquisition. Role of the second part is analyse current situation on real estate market, whith emphasis on commercial part of the market in the Czech Republic. The main part is to elaborate Feasibility Study of this investment, whose results is the basis for the investor’s decision, if it makes sense to realize it or not.
Description
Citation
BANĎOUCH, D. Studie proveditelnosti investice do vybrané výnosové nemovitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno doc. Lajtkepová: Zohlednil jste v kalkulaci investic i s daní z nemovitostí? Zohledňujete v provozních nákladech i inflaci? zodpovězeno doc. Doskočil: Pro koho byly výstupy práce zpracovány? Proč jste zvolil v hodnocení investice pětiletý časový horizont? Proč jste zvolil za diskontní sazbu míru inflace? zodpovězeno doc. Mikulec: Jaký máte vztah ke zkoumané firmě? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO