Optimalizace telekomunikačního výukového prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V rámci diplomové práce jsem se seznámil s produktem firmy EMONA INSTRUMENTS ve dvou provedeních: softwarová verze TutorTIMS – Advanced a hardwarová verze TIMS-301, která byla zakoupena do laboratoře předmětů „Přístupové a transportní sítě“ a „Služby telekomunikačních sítí“. Byly vytvořeny celkem tři laboratorní úlohy jak pro softwarovou, tak pro hardwarovou verzi tohoto modulárního systému, všechny podporují tvůrčí přístup studentů a obsahují standardní součásti, kterými jsou popis úlohy pro měřící pracoviště a vzorový protokol. První úloha je koncipována tak, aby se studenti seznámili s tímto systémem a je zaměřena na amplitudovou modulaci. Následuje dvojice úloh, vytvořených záměrně tak, aby bylo možné je na jednom pracovišti měřit současně. První z nich je zaměřena na praktické ověření poznatků z oblasti amplitudového klíčování, druhá na linkové kódy. Tyto úlohy představují nejlepší výběr z možností, kterých je možné dosáhnout u hardwarové verze systému TIMS-301, vzhledem k aktuálně dostupnému počtu modulů v laboratoři. U softwarové verze nejsme tímto způsobem limitováni, požadavkem však bylo, aby všechny připravené laboratorní úlohy bylo možné zpracovat jak na verzi hardwarové, tak na softwarové. Závěr práce je věnován srovnání těchto dvou verzí společně s možnostmi optimalizace hardwarové verze TIMS.
The intended goal within the scope of this master´s thesis is to get acquainted with the product of EMONA INSTRUMENTS Company. There are two main concepts: the software version TutorTIMS – Advanced and the hardware version TIMS-301. Both concepts were bought into the laboratory, where the following subjects are being lectured: “Access and transport networks” and “Telecommunication network services”. Three laboratory exercises were prepared for both software version and hardware version. Both versions are modular and all designed exercises support independent and creative approach of students. All exercises also consist of standard parts, which are the description of the exercise and exemplary protocol solution. The first exercise is called “amplitude modulation” and is designed as an introductory exercise. Next are a couple of exercises which are designed to be performed on one workplace at the same time. The first of them is focused on practical verification of facts from amplitude shift keying, the second one focuses on link codes. This couple of exercises is the best choice, considering the hardware version of TIMS-301 and at the present time available modules in the lab. Software version is not limited in such way, but it was required to allow performing all of prepared exercises on both versions. Lastly there is a comparison between the software and hardware version and several options for hardware TIMS optimization.
Description
Citation
JEŘÁBEK, J. Optimalizace telekomunikačního výukového prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Ivan Rampl, CSc. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Káňa (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
1. V práci se zmiňujete o "net*TIMS". V čem je výhodnější oproti popisované hardwarové a softwarové verzi TIMS?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO