Měření teploty pomocí mikrokontroléru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce popisuje možnosti využití levných mikrokontrolérů k měření teploty. Navržený modul je vhodný jak pro laboratorní výuku, tak i pro využití v automatizaci. Po stručném úvodu je vysvětlen obecně pojem „měření“ a zmíněna historie měření. Poté je krátce zmíněna historie a vývoj měření teploty a druhy používaných senzorů. Dále je vysvětlen princip a porovnání základních typů mikrokontrolérů vybraných výrobců. Následuje vlastní práce, popis, princip, schéma zapojení a metodika měření. V závěru je provedeno vyhodnocení práce a její přínos.
The thesis focuses on possibilities how to use inexpensive microcontrollers for temperature measurement. The designed module is appropriate both for laboratory curriculum, as well as for application in automation industry. A brief introduction is followed by a general explanation of the notion „measurement“ and a measurement history overview. Afterwards, there is a focus on history and development of temperature measurement and types of applied sensors. Conseguently, there is the thesis itself , its description, principles, connection schneme and measurement methodology. Finally, the thesis regards its commitment and findings.
Description
Citation
HARČÁR, F. Měření teploty pomocí mikrokontroléru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc. (předseda) Prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen) Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen) Ing. František Vdoleček, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO