Daňová optimalizace u příjmů z nájmu nemovité věci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na příjmy z nájmu a možnosti daňové optimalizace při holém nájmu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, které jsou nezbytné pro řešenou problematiku. Další části se zabývají možnostmi daňové optimalizace a vyčíslením daňové povinnosti poplatníka spolu s následnou komparací vzniklých změn při aplikaci jednotlivých modelů. Při výběru vhodné varianty bylo zohledněno především zatížení příjmů a také administrativní náročnost zvolené varianty.
The bachelor thesis is focused on rental income and the possibility of tax optimization for simple rent. The theoretical part defines the basic concepts that are necessary for the problem. The next parts are focused on the possibilities of tax optimization and total value of the taxpayer's tax liability together with a subsequent comparison of the changes that occurred during the application of the model. When selecting a suitable model was consider the income charge as well as administrative complexity of the chosen model.
Description
Citation
ZADRAŽILOVÁ, K. Daňová optimalizace u příjmů z nájmu nemovité věci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Vítězslav Irein (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno Ing. Vítěslav Irein: V jakém případě lze uplatnit 30% paušální výdaje? Odpovězeno. Do jakého dílčího základu daně byste zahrnula příjmy z pronájmu víkendové chaty? Odpovězeno. Ing. Martina Pivodová: Jak ovlivní dílčí základ daně růst úrokových sazeb? Odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO