Návrh řešení reportingu pro interní a externí klienty marketingové agentury

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout zlepšení reportingu pro marketingovou agenturu Business Factory. Na základě varianty vybrané vícekriteriálním hodnocením bude možné extrahovat, transformovat, prezentovat a analyzovat data potřebná pro rozhodování rychleji a spolehlivěji než doposud. Výsledkem tak bude efektivnější způsob rozhodování jak interního týmu agentury, tak jejích klientů.
The aim of this diploma thesis is a proposal to improve reporting solution for the marketing agency Business Factory. Based on the variant selected by a multi-criteria evaluation, it will be possible to extract, transform, present and analyze the data needed for decision-making faster and more reliably than before. The result will be a more efficient way of decisions making both for the agency's internal team and for its clients.
Description
Citation
SVOBODA, J. Návrh řešení reportingu pro interní a externí klienty marketingové agentury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-14
Defence
otázka vedoucího práce - odpovězeno prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. - V práci máte multikriteriální rozhodování, na základě čeho jste určil váhy? - odpovězeno prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. - Jaké je dle Vašeho názoru nejslabší místo Vašich návrhů? Existuje nějaká možnost eliminace tohoto slabého místa? - odpovězeno Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. - Kterou z uvedených technologií v diplomové práci Vy osobně využíváte? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 2 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO