Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Mlékárna Otinoves s. r. o. v rozmezí let 2012-2016. Využívá k tomu zvolené metody a vybrané ukazatele finanční analýzy a vychází z informací na základě nich získaných. Pomocí těchto informací tvoří formulace návrhů ke zlepšení stávající situace zvoleného podniku.
This bachelor thesis deals with the financial analysis of Mlékárna Otinoves s. r. o., in 2012-2016. It is used for selected methods and selected indicators of financial analysis and is based on information obtained from them. This formulation is the formulation of proposals to improve the current situation of the selected company.
Description
Citation
ŠUSTROVÁ, P. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno RNDr. Chvátalová - Je substituce másla sýrem vhodná? Jaké další environmentální faktory by bylo dobré sledovat? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO