Projektové řízení zakázky ve výrobním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na projektové řízení zakázky ve výrobním podniku podle metodiky PRINCE2. Nejprve budou stanovena teoretická východiska, definovány principy, témata a procesy PRINCE2. V analytické části bude představen podnik a rozebrán průběh konkrétní zakázky z pohledu projektového řízení. Současně budou na základě srovnání zaznamenány rozdíly mezi současným stavem a systémem metodiky PRINCE2. Nakonec budou výsledky analýzy aplikovány pro návrh změn, které by měly být aplikovány, aby projekt odpovídal řízení na základě metodiky PRINCE2.
The Bachelor’s thesis is focused on the project management in the manufacturing company. At first the theoretical basis, is established, principles, themes and processes of the PRINCE2 defined. In the analytical sector the company is introduced, and the course of contract, based on project management perspective, is analyzed. Also, based on comparison, the differences between the current state and the approach of PRINCE2 are registered. Finally, the results of the analysis are applied for suggestion of changes, whose should be applied, to make project managed by the PRINCE2 methodology.
Description
Citation
KOVÁŘ, L. Projektové řízení zakázky ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Mgr. Nisler Stanislav (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-20
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. doc. Zinecker - Jaké analytické metody jste pro naplnění cíle práce aplikoval a kde jsou výsledky? Jaké metody jste tedy aplikoval a jaké jsou výsledky? - odpovězeno částečně. Mgr. Nisler - Dříve neexistovala metoda řízení, jak tedy mohla metodika existovat, když nebyla řízena? Jak to majitel reagoval? Jak mohu elimovat to, že zákazníkovi nedodám včas zakázku? - odpovězeno částečně. Ing. Videcká - Takže firma vůbec neměla plány? Jak jste tuto skutečnost ověřoval? Jak se ty projekty řídí, pokud v kapacitě nedojde ke shodě? Jak to ošetříte, aby nedocházelo k více pracem, aby nevnikla neshoda? Používá firma nějaký systém n a řízení? - odpovězeno částečně.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO