Návrh dílčí části informačního systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn dílčí části informačního systému firmy. Na základě analýzy současného stavu informačního systému ve firmě a požadavků na funkčnost bude proveden návrh možných změn a úprav v informačním systému.
This bachelor thesis focuses on the design of partial changes in the information system of the company. Based on an analysis of the current state of information system in the company and functional requirements, the proposal will be made for possible changes and adjustments in the information system.
Description
Citation
RYLL, T. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2016-06-20
Defence
Otázky oponenta - Ing. Miroslav Smorada: nejsou Otázky vedoucího - Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc: nejsou doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.: Co znamená "návrh opatření k provedení"? - zodpovězeno prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc.: Mají Vaše změny nějaký účel? Proč to není uvedeno v práci? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO