Návrh a konstrukce zařízení pro optické snímání vzorků kůže

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na výrobu a testování zařízení pro usnadnění výzkumu biometrické detekce živosti. Nejprve bylo nutné navrhout a následně vytvořit zařízení, které umožňuje získávat snímky kůže osvětlené světelným zdrojem určité vlnové délky. Další součástí práce se stal návrh a implementace aplikace, která slouží ke zpracování získaných snímků. Následně byla nasnímána skupina dobrovolníků za účelem sběru dostatečného množství snímků kůže a vytvoření jejich profilu pomocí implementované aplikace. Text této práce popisuje návrh a konstrukci potřebného hardwaru, návrh a implementaci použité aplikace a průběh a výsledky testování hardwarové i softwarové části práce.
This bachelor's thesis deals with creation and testing of device for biometric liveness detection research facilitation. Initially it was necessary to design and construct a hardware device for acquirement of skin pictures illuminated by a light of specific wavelength. The second part of this work was to design and to develop a software application for processing of the acquired pictures. Subsequently the scannning of group of volunteers was done in order to acquire a sufficient amount of skin pictures for volunteer-profile creating by an implemented software application. Text of this thesis describes a design and construction of all necessary hardware parts, design and implementation of software application and the process and results of testing both hardware and software parts.
Description
Citation
DOLEŽELOVÁ, L. Návrh a konstrukce zařízení pro optické snímání vzorků kůže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) Ing. Karel Masařík, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jak funguje LED? Čím se řídí u LED intenzita světla, to jest počet emitovaných fotonů? Jaké jsou typické chyby měření proudu a napětí pomoci A- a V-metru? Jak se tyto chyby projeví na kolísání intenzity světla? Jak ovlivňuje teplota vyzářené světelné spektrum diody? Jak vyřešit zaostření mikroskopu přes celou plochu objektu? (http://en.wikipedia.org/wiki/Scheimpflug_principle) Jak zabránit vysoké reflexi kůže a částečnému zasycení mikroskopu světlem. Jaká je závislost citlivosti detekčního senzoru (mikroskopu) na vlnové délce použitého světla?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO