Využití nástrojů projektového managementu ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je využití nástrojů a teoretických znalosti projektového managementu při řešení IT projektu u vybrané firmy. V teoretické částí práce jsou popsány pojmy projektového managementu. V další částí následuje analýza současného stavu vybrané firmy. V poslední částí je zpracován návrh projektu.
The topic of this bachelor’s thesis is the use of methods of the project management in company. The theoretical section descibes terms of project management. The subsequent section analyses the current state within the selected company. In the last part of the bachelor’s thesis is devoted to the project.
Description
Citation
SHADRINA, A. Využití nástrojů projektového managementu ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2020-09-09
Defence
otázka vedoucí - částečně odpovězeno doc. Doskočil - Zdůvodněte jakým způsobem jsou výstupy ze SWOT propojeny s plánováním projektu? neodpovězeno Ing. Luhan - Objasněte z jakého zdroje byly čerpány informace o vnějším prostředí? neodpovězeno Ing. Luhan - Na základě čeho usuzujete, že stávající systém není vhodně nastaven? neodpovězeno Ing. Neuwirth - Proč není součástí popis online kurzu? neodpovězeno Mgr. Novotná - Jak byly vyčísleny náklady na online servis a kredit na reklamu? neodpovězeno Práce nesplňuje základní požadavky kladené na bakalářskou práci (viz posudky vedoucího a oponenta). Studentka v rámci obhajoby nedokázala reagovat na dotazy k práci.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO