REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Práce řeší návrh návštěvnického centra v areálu Květné zahrady, která je zapsána na seznamu UNESCO. Obsahem návrhu je vytvoření kulturních, informačních a odpočinkových prostor. Také je vytvořena nová zahrada, zahradnické zázemí a navrženo využití stávajících budov.
The projekt solves design of vositors centre in area of Květná zahrada, which is written in summary UNESCO. The projekt contains designing of cultural, informative and escape space. Also is create new garden, garden background and concept of function current buildings.
Description
Citation
KRČMÁŘOVÁ, D. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Zbyněk Pech (předseda) Ing. arch. Pavel Bainar (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D. (člen) prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (člen)
Date of acceptance
2009-05-26
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO