Expanze vybrané společnosti na zahraniční trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na expanzi vybrané společnosti na zahraniční trh. Hlavním cílem je zjistit, zda by společnost měla vstoupit na zahraniční trh. První část diplomové práce je věnována teoretickým poznatkům v oblasti expanze firmy na zahraniční trh. V analytické části jsou provedeny analýzy, které jsou pro tuhle práci důležité. V návrhové části práce představím společnost, navrhnu strategii vstupu na zahraniční trh a vyhodnotím celý návrh.
This diploma thesis is focused on the expansion of a selected company in a foreign market. The main goal is to determine if the company should enter a foreign market. The first part of the diploma thesis is devoted to theoretical knowledge in the area of expansion of the company in a foreign markets. In the analytical part will be performed analyzes that are important for this diploma thesis. In the practical part of the thesis I will introduce the company, propose a strategy for entering a foreign market and evaluate the whole proposal.
Description
Citation
ŠTĚPÁNKOVÁ, T. Expanze vybrané společnosti na zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-08
Defence
Prof. Meluzín: V čem je předložená práce nová? - Odpovězeno Ph.D. Schüller: Čím je zapříčiněna vyšší nezaměstnanost na Slovensku? Je to pro firmu výhoda či nevýhoda? - Odpovězeno Ph.D. Smolíková: Proč byla provedena analýza rizik pro Českou i Slovenskou republiku? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO