Návrh na rozšíření firmy o strojní výrobu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce pojednává o návrhu strojní výroby ve stavební firmě, dřívější klempířské dílně. Údaje vychází z reálných možností existující společnosti Stavebniny ILN. První část je zaměřena na teoretická východiska návrhu a problematiku navrhovaného řešení. Druhá část se zabývá propočty a výrobními možnostmi společnosti Stavebniny ILN.
The thesis deals with layout of mechanical production in the construction company, a former plumber's workshop. Data is based on real possibilities of the existing Stavebniny ILN. The first part of the thesis focuses on the theoretical bases of layout issues and a matter of suggested solutions. The second part of the thesis contains with calculations and production capabilities of Stavebniny ILN.
Description
Citation
CAHA, M. Návrh na rozšíření firmy o strojní výrobu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Vladimír Šefl (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO