Stanovení možné příčiny korozního poškození povrchu sklářské formy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo stručně charakterizovat problematiku elektrochemické koroze ve vodním prostředí se zaměřením na korozi litiny a dále rozhodnout, zda pozorované poškození sklářských forem mohlo vzniknout v průběhu dvou dní. Byl proveden jednoduchý korozní experiment, při němž byly vzorky litiny po dobu 48 hodin vystaveny sprše pitné vody. Korozní poškození za simulovaných podmínek nedosáhlo rozsahu poškození dotčených forem.
The aim of this thesis was to characterize briefly the issue of electrochemical corrosion in the aquatic environment with a focus on cast-iron corrosion and then decide whether the observed damage to the glass-forming mold could arise in the course of two days. A simple corrosion experiment was made in which samples of cast-iron were exposed to the shower of water for 48 hours. Corrosion damage under simulated conditions did not reach the level of damage of the mold.
Description
Citation
JÍŠA, J. Stanovení možné příčiny korozního poškození povrchu sklářské formy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO