Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce na téma „Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek“ se zabývá vyhodnocením provozu tepelného čerpadla v rodiném domě s následným zjištěním závislosti topného faktoru a tepelného výkonu na teplotě vzduchu. První část je věnovaná teorii tepelných čerpadel, jejich rozdělení a vysvětlení základních pojmů. Dále jsou porovnány vykonové charakteristiky a topný faktor různých výrobců tepelných čerpadel. V druhé části je popsán způsob měření reálného tepelného čerpadla, které je použito v rodinném domě, použité měřící přístroje a měřící postupy. V třetí části jsou naměřené hodnoty vyneseny do grafů a je provedené vyhodnocení naměřených veličin a tepelné čerpadlo je zkontrolováno z hlediska vhodnosti použití.
he Bachelor´s thesis on „Monitoring of the performance of an air-to-water heat pump under real operating conditions“ deals with the evaluation of a heat pump operation in a family house with a subsequent finding of the dependence of the heating factor and thermal performance on air temperature. The first part is dedicated to the theory of heat pumps, their categorization and explanation of the basic concepts. Next, we compare the performance characteristics and the coefficient of performance of heat pumps from different manufacturers. In the second part we describe measurements of a real heat pump which is used in a family house, the measuring instruments used, and particular measuring procedures. The third part shows the measured values plotted on charts, the measured values are analyzed, and the heat pump is checked for its suitability.
Description
Citation
ELGER, J. Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-14
Defence
Jaká je návratnost vstupní investice tepelného čerpadla?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO