Návrh změn konceptu motivačního programu ve společnosti Baliarne obchodu Poprad, a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh zmien konceptu motivačného programu v spoločnosti Baliarne obchodu, a.s., Poprad. Teoretická časť vysvetľuje základné poznatky o motivácii, jednotlivých motivačných teóriách a slúži ako východisko empirickej časti práce, v ktorej analyzujem súčasný stav motivačného programu firmy. Informácie sú získané pomocou navrhnutého dotazníka v kombinácii s rozhovorom s vedúcim pracovníkom a pozorovaním. Na základe nich sú navrhnuté zmeny v súčasnom systéme na zlepšenie výkonnosti a efektivity práce zamestnancov.
The aim of this bachelor thesis is the proposal of changes for motivational programme in a company Baliarne obchodu, a.s., Poprad. Introduction of the theoretical part explains basic knowledge of motiavation, various theories of motivation and serves as a base for empirical part, in which I analyze current status of motivational programme in the company. Information is obtained through designed questionnaire in a combination with an interview with a manager and observation. Based on these, changes in current system are put forward to improve performance and employee´s work efficiency.
Description
Citation
SVOBODOVÁ, K. Návrh změn konceptu motivačního programu ve společnosti Baliarne obchodu Poprad, a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-26
Defence
Otázky oponenta - zodpovězeno Luňáček, PhD. - Návrhy - proč zrovna výlet na Terryho chatu, když sídlo firmy je v Popradu? - Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO