Novostavba kavárny s galerií výtvarných umění

but.committeecs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBenešová, Romanacs
dc.contributor.authorSmolík, Tomášcs
dc.contributor.refereeSlávik, Richardcs
dc.date.accessioned2018-10-29T18:50:47Z
dc.date.available2018-10-29T18:50:47Z
dc.date.created2014cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce řeší novostavbu kavárny s galerií výtvarných umění na území města Havířov, okres Karviná. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s aktuálně platnými zákony, vyhláškami a normami. Objekt bude umístěn na okraji pozemku centrálního parku. V blízkosti pozemku se nachází komunikace III. třídy a veškeré inženýrské sítě. Vedle pozemku se nachází centrální parkoviště s parkovacím stáním pro návštěvníky a před hlavním vstupem hlavní pěší komunikace. Jedná se o dvoupodlažní stavbu v prvním nadzemním podlaží s provozovnou kavárny a hygienickým zázemím kavárny. V druhém nadzemním podlaží se nachází prostory samotné galerie s jednou obytnou buňkou. Půdorys objektu má nepravidelný tvar, jehož obrysové rozměry jsou 18,25 x 12,00 m. Základy jsou řešeny jako monolitické z prostého betonu s vloženým armokošem. Svislé nosné obvodové konstrukce jsou z tepelně-izolačního keramického zdiva. Stropy jsou tvořeny systémem keramických nosníků s keramickými vložkami MIAKO. Většina podlahových ploch je tvořena keramickou dlažbou. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou spádovanou tepelnou izolací. Podhled stropů je řešen sádrokartonovými deskami. V této práci jsou řešeny přípravné a studijní práce, prováděcí dokumentace, textové zprávy, výpočty tepelně technického posouzení, požárně bezpečnostní řešení a seminární práce, která se věnuje problematice plochých střech.cs
dc.description.abstractThis work addresses the new building cafe with a gallery of fine arts in the city Havířov, district of Karvina. Project documentation is processed in accordance with current applicable laws , regulations and standards. The building will be located at the edge of the land of park in the city centre. The property is located close communication of III. class and all utilities. In addition to the land is central car park with parking space for visitors and the main entrance to the main pedestrian road. This is a two-storey building on the first floor of an establishment cafes and sanitary facilities cafes . On the second floor there is a gallery spaces themselves with one living cell. Ground-plan of the building has an irregular shape , the outline dimensions are 18,25 x 12,00 m Basics is designed as a monolithic plain concrete with embedded arm-reinforcement. Vertical load-bearing envelopes are made from heat - insulating ceramic masonry. Ceilings are made of ceramic beam system with ceramic inserts MIAKO. Most of the floor space is composed of ceramic tiles. The building is covered monotube sloped flat roof insulation. The headliner is designed plasterboard. This work dealt with the preparatory work and study, detailed documentation, text messages, calculations of the thermal assessment, fire safety solutions and seminar work that addresses the problem of flat roofs.en
dc.description.markDcs
dc.identifier.citationSMOLÍK, T. Novostavba kavárny s galerií výtvarných umění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other78116cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/35395
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObčanská stavbacs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectgaleriecs
dc.subjectprosklený vstupcs
dc.subjectceloskleněná fasádacs
dc.subjecttříramenné schodištěcs
dc.subjectkeramické stropycs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectspádová tepelná izolacecs
dc.subjectbezbariérový výtah.cs
dc.subjectCivil buildingen
dc.subjectcafeen
dc.subjectgalleryen
dc.subjectglazed entranceen
dc.subjectglass facadeen
dc.subjectthree-arm staircaseen
dc.subjectceramic ceilingen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectslope thermal insulationen
dc.subjectno-barrier lift.en
dc.titleNovostavba kavárny s galerií výtvarných uměnícs
dc.title.alternativeNew building coffehouse with art galleryen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-07-15-10:20:09cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid78116en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:07:11en
sync.item.modts2021.11.12 16:29:51en
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.46 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-21055.pdf
Size:
302.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-21055.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
40.39 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-21079.pdf
Size:
691.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-21079.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_78116.html
Size:
1.43 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_78116.html
Collections