Autokompenzace ofsetu operačního zesilovače pro přesná měření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato předkládaná práce se zabývá problematikou návrhu dvoustupňového operačního zesilovače s automatickou kompenzací ofsetu pro přesné měření. Celý návrh je směřován pro případnou realizaci v technologii CMOS07 s využitím návrhového prostředí Cadence. Důraz práce je kladen jak na minimální hodnotu ofsetu tak na dodržení parametrů operačního zesilovače, které jsou uvedeny v zadání práce.
This work deals with the problems of the design of two stage operational amplifier with automatic offset compensation for precise measurement. Full design operational amplifier is aimed at appropriate realization in technology CMOS07 with usage Cadence design environment. The goal of the design is minimum offset value as well as the adherence to the parameters of the operational amplifier which are introduced in submission of the thesis.
Description
Citation
PRÁŠEK, D. Autokompenzace ofsetu operačního zesilovače pro přesná měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
prof. Ing. Vladislav Musil, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-08
Defence
1. str. 19, na obr. 2.2 student znázornil symbol ideálního proudového zdroje symbolem gm, doplňte 2. str. 15, student uvádí, že: "při rozpojení spínače S2 od kapacity Cn se všechna rušení jako, injekce náboje ( dQ), vzorkovací šum (kT/C) a klidové proudy (IL) uloží na kapacitu Cn. Všichni tyto parametry mají vliv na kompenzace ofset." Do jaké míry byl brán ohled na tato fakta, když student používal při simulaci ideální spínače a ideální hodinových signálů. 3. str. 24, 3. řádek student uvádí, že: " Malá hodnota dynamického odporu tranzistoru mi zajistí velké zesílení (3.2)" a na str.25, 2. řádek je uvedeno podobné tvrzení. Je toto tvrzení pravdivé? 4. str. 25, předposlední řádek student uvádí, že: " hodnota druhého pólu by měla být minimálně 3-krát menší jak hodnota pólu prvního" Je toto tvrzení pravdivé?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO