Použití technologických zkoušek tvařitelnosti při tváření

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh vhodnějšího materiálu pro výrobu zadané součásti. Byl vypracován technologický postup výroby zadané součásti. Na základě literární studie problematiky hlubokého tažení a podle technologických výpočtů byl zvolen hydraulický tažný lis CUPS xx DEU o jmenovité síle 250 kN a navrženo tažení na postupovém nástroji. Materiálem funkčních částí byla zvolena slitinová nástrojová ocel 19 436.9.
The work elaborated in frame of Bachelor’s studies branch B-STG presents a proposal of a creation technology of assigned component. Was elaborated technological procedure production of assigned component. On the basic of literary of the issue of drawig and calculation realized engineering hydraulic deep drawing press with nominal tensile force 250 kN and constructed drawing die. Drawing punch and drawing die are produced from alloyed instrumentál steel 19 436.9.
Description
Citation
PAGÁČ, A. Použití technologických zkoušek tvařitelnosti při tváření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (člen) Ing. Marek Štroner, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Posluchač prezentoval komisi svou bakalářskou práci. Odpověděl na otázky oponenta. Otázky komise: 1. Z jakého důvodu nejsou čitelné obrázky ve Vaši bakalářské práci? 2. Platí pro stupeň hlubokotažnosti procentuální nebo bezrozměrný vyjádření.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO