Kamerový snímač

No Thumbnail Available
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje kamerové snímače a jejích průmyslové využití. Je rozdělena do 4 hlavních částí: hardwarová problematika, softwarová problematika, aplikace, porovnání a přehled trhu kamerových snímačů. Speciální částí je popis pracovišti pro demonstraci základních vlastností a aplikačních možností kamerového snímače VeriSens 1200, které bude sloužit v laboratorní výuce. Na řešení netypických aplikací obsahuje projekt popis metod a technik osvětlení. Programová dokumentace kamerového snímače VeriSens 1200 firmy Baumer pomáhá při návrhu a jednotlivých krocích aplikace.
This bachelor thesis describes the vision sensors and their industrial applications. It is divided in to the 4 main parts: hardware problematic, software problematic, applications, comparison and the market survey of the vision sensors. The special part of this work is a description of working station for demonstration basic characteristics and application possibilities of vision sensor VeriSens 1200 which will be used in laboratory education. Solution of non-typical applications is described in lighting techniques. Program documentation of vision sensor VeriSens 1200 from Baumer helps with design and particular steps of this application.
Description
Citation
RÁŠO, P. Kamerový snímač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (předseda) prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Honec, CSc. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-17
Defence
Bakalářská práce byla úspěšně obhájena. Všechny položené otázky oponenta a komise byly úspěšně zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO