Kalibrační přípravek pro spirometr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Úkolem semestrálního projektu bylo seznámit se s metodami kalibrací spirometru a vytvoření kalibračního přípravku. Kalibrační přípravek musí být schopen kalibrovat jak podle objemu, tak podle rychlosti. Za tím účelem bude manuální kalibrační válec opatřen krokovým motorem připevněným k pístu válce. Dále bude vytvořena deska plošného spoje s ovládacím programem pro řízení krokového motoru. Řídicí systém bude obsahovat 16 různých možností pro volbu rychlosti pístu.
The task of the semester project was to become acquainted with methods of calibrating the spirometer and creating a calibration unit. Calibration unit must be able to calibrate both by volume and by speed. Because of that, the manual calibration of calibration cylinder is provided with a stepper motor mounted to the cylinder piston. The designed PCB will also be controlled by a program to control a stepper motor. The control system will contain 16 different options of selecting the speed of the piston
Description
Citation
BURIAN, T. Kalibrační přípravek pro spirometr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
Můžete blíže popsat realizaci mechanického spojení rotačního pohybu krokového motoru a lineárního pohybu pístu kalibračního válce? Podle jakých kritérií jste stanovil, že kroutící moment motoru HS 2001720 bude dostatečující? Jaké byly požadavky na kroutící moment? Student seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO