Studie průběhu zakázky vybraným podnikem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá studiem průběhu zakázky vybraným podnikem. Analytická část se věnuje analýze současného stavu průběhu zakázky, která vychází ze zkoumání jednotlivých procesů s pomocí výzkumných metod. Výstupem práce jsou tři navržená řešení pro optimalizaci procesu vychystávání materiálu, které pomohou zlepšit celkový průběh zakázky.
The bachelor's thesis deals with a study following a course of a specific contract by a selected company. The analytical part is devoted to the analysis of the current state, which is based on the examination of individual processes with the help of research methods. The output of this work are three proposed solutions for optimizing the material picking process, which will help improve the overall course of the order.
Description
Citation
VONDÁLOVÁ, M. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-21
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. - Evidence o špatných vychystávkách ze skladů. V čem je problém? Zodpovězeno. Víte, co je metoda Kanban? Nezodpovězeno. Tabulka Shrnutí návrhů, hodnotila jste náklady, úspory a návratnost. Nejedná se o duplicitu? Zodpovězeno. Ing. Josef Veselý, CSc. - Poskytli Vám statistiku chybovosti vychystání? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO