Analýza systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce popisuje otázku systému veřejného zdravotního pojištění v České republice. V analytické části jsou aplikovány teoretické poznatky na příkladu konkrétního zdravotnického zařízení – Masarykova onkologického ústavu v Brně. Závěrem jsou zhodnoceny současné ukazatele ovlivňující úhradu a dopad možných změn v souvislosti s reformou ve zdravotnictví.
The Bachelor’s thesis describes the topic of public health insurance in the Czech Republic. In the analytical part of the work a theoretical knowledge is applied to a specific example of a hospital - Masaryk Memorial Cancer Institute in Brno. Finally the current indicators, affecting reimbursement and the impact of possible changes in the context of the reform in health care system, are assessed.
Description
Citation
ČERNÁ, R. Analýza systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) JUDr. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Vladimír Šefl (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO