Zkouška MSCR v dynamickém smykovém reometru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
V této bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části bude vysvětlena podstata a postup zkoušky MSCR. Dále bude popsán princip empirických zkoušek: penetrace jehlou, vratná duktilita a stanovení bodu měknutí. V praktické části budou vyhodnoceny vlastnosti čtyř zkoušených asfaltových pojiv a na základě výsledků bude provedeno jejich porovnání.
The laboratory properties of bituminous binders in relation to permanent deformation are described in this bachelor‘s thesis. The principle and procedure of MSCR test will be explained in the theoretical part. The principle of empirical tests (needle penetration, elastic recovery and softening point) will be also described. The properties of four bituminous binders will be evaluated in practical part. The comparison of binders will be performed based on test results.
Description
Citation
STŘASÁKOVÁ, M. Zkouška MSCR v dynamickém smykovém reometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO