Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro novou posilovnu v Brně pro ženy. Všechny možnosti řešení vychází z přesné analýzy trhu. Výchozím bodem pro vytvoření správného obrazu o trhu se stává teoretická část, která vymezuje základní pojmy a různé druhy analýz. Konečný podnikatelský záměr je podkladem pro podnikatele s živnostenským listem.
This bachelor’s thesis is focused on business plan of new fitness center in Brno for woman only. All possible solutions are based on market analysis. The starting point for a proper picture on the market becomes a theoretical part, which defines the basic terms and different types of analyses. The final business plan is a basis for a beginner self-employed businessman.
Description
Citation
HUSÁKOVÁ, H. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
otázky vedoucího práce - odpovězeno otázky oponenta práce - odpovězeno prof. Píška: jaké bude vstupné? - odpovězeno Ing. Videcká: opravdu je nejbližší konkurence 25 minut daleko? Posilovna je zaměřena výhradně na ženy?- odpovězeno doc. Chalupský: jakým způsobem jste získávala respondenty pro dotazník? Kde to bylo a jak dlouho to trvalo? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO