Vlakové sedadlo budoucnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je sedadlo pro studenty ve veřejném dopravním prostředku. Jejím cílem je vytvoření konstrukčního návrhu dle zadaných parametrů. K tomuto účelu bylo vypracováno dotazníkové šetření. Byla vypracována rešerše na základě historického vývoje vlakové dopravy, technických požadavků a ergonomie. Na základě výsledků byl navržen koncept sedadla, který byl vymodelován. K této práci jsou přiloženy výrobní výkresy vybraných částí sedadla.
For my bachelor's thesis, I designed a seat to be used by students in public transportation vehicles. The goal is a constructional concept which fulfills the specified parameters. Part of the thesis involves a questionnaire. Research includes the historical evolution of train transportation, technical requirements and ergonomy. A concept and model were based on results of the research. Manufacturing drawings of selected parts of the seat are in the annex or the thesis.
Description
Citation
TORČÍK, V. Vlakové sedadlo budoucnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO