Identifikace osob na základě sekundárních biometrických a ne-biometrických znaků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem bakalářské práce je studie možností identifikace osob na základě sekundárních biometrických a ne-biometrických znaků, výběr vhodných sekundárních biometrických a ne-biometrických znaků, následné ověření úspěšnosti metody identifikace nebo částečné identifikace osob na reálných datech a implementace metody pomocí jazyků HTML, CSS, PHP a MySQL.
The aim of bachelor thesis is study the possibility of identifying individuals based on soft biometric and non-biometric traits, the selection of appropriate soft biometric and non-biometric traits, subsequent verification success identification methods or partial identification of persons on real data and implementation methods with HTML, CSS, PHP and MySQL.
Description
Citation
PROROK, J. Identifikace osob na základě sekundárních biometrických a ne-biometrických znaků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Z jakého zdroje byla převzata nebo jak byla sestavena tabulka 4.1? Formulujte, co přesně je v práci míněno pojmem „extrakce“ daného znaku. V jakém vztahu jsou z hlediska využití databáze fotografie osob a jejich znaky (tagy)? Student na otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO