Výběr a implementace informačního systému pro firmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom tejto bakalárskej práce je výber a následná implementáciou informačného systému pre zvolenú firmu. V prvej časti sú obsiahnuté teoretické východiská práce, o ktoré sa následne opierajú jej ďalšie kapitoly. Druhou časťou je analýza súčasného stavu firmy. Záverečná časť práce predstavuje vlastný návrh riešenia, pozostávajúci z analýzy požiadaviek, následného výberu vhodného informačného a plánu jeho implementácie.
The main goal of this bachelor thesis is selection and implementation of an information system in the selected company. The fisrt part consists of theoretical background, on which are based the following chapters. Second part is analysis of current situation of the company. The last part contains analysis of requirements, selection of appropriate solution and a plan of implementation of the selected information system in the company.
Description
Citation
STÚPALOVÁ, P. Výběr a implementace informačního systému pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Krejčí (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
Otázky vedoucího - viz protokol - odpovězeno Otázky oponenta - viz protokol - odpovězeno Otázky komise: RNDr. Chvátalová: Vysvětlení doby návratnosti investice. - odpovězeno doc. Brychta: Byly do uvažovaných nákladů zahrnuty i náklady související se školením? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO