Detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá problematikou automatické detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech. V úvodu teoretické části je popsána elektrofyziologie srdce a podstata síňové fibrilace. Dále jsou představeny metody automatické detekce atriální fibrilace. V praktické části je v programovém prostředí MATLAB realizována metoda využívající symbolických dynamických systémů a výpočtu Shannonovy entropie. Metoda je otestována na signálech z MIT-BIH Atrial Fibrillation Database a Long-Term AF Database. Úspěšnost klasifikace je v závěru porovnána s metodami z různých studií.
The thesis deals with problems of automatic detection of atrial fibrillation in long-term ECG records. The preface of the theoretical part describes the electrophysiology of the heart and the principle of atrial fibrillation. Furthermore, it introduces methods of automatic detection of atrial fibrillation. In the practical part a method which uses the symbolic dynamics and a calculation of Shannon entropy is implemented in the MATLAB software environment. The method is tested on signals from the MIT-BIH Atrial Fibrillation Database and the Long-Term AF Database. Lastly, the accuracy of the classification is compared with methods described in different papers.
Description
Citation
IMRAMOVSKÁ, K. Detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vítek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. V navazující diskuzi odpověděla na otázky členů komise. Studentka obhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO