STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Referee
Mark
P
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem dizertační práce je tvorba modelu moderního elektronického obchodu s uvažováním potřeb zákazníků a zahrnutí jejich požadavků do strategického řízení elektronického obchodu firmy. Důraz je kladen na aplikaci technické kybernetiky v ekonomických vědách. Za pomoci software MATLABu je vytvořen model, který reprezentuje ekonomický model elektronického obchodu, kdy se firma za pomoci zpětných vazeb snaží svůj výstup co nejvíce přiblížit zákazníkovi. Výsledkem řešení dané problematiky je aplikace na modelu, kde jsou zkoumány vybrané dynamické procesy vztahů strategií zákazníků a modelu nově vytvořené strategie elektronického obchodu.
The aim of this (dissertation) thesis is to create a modern e-commerce/ e-business model that takes in account the needs of clients and includes their demands into e-commerce/ e-business strategic management of the company. By using the MATLAB software is created the model which represents an e-commerce/ e-business economic model. In this case tries the company - with the help of feedback - to bring its output to the client as much as possible. The solution of these problems is an application on the model where dynamic interactions of clent´s strategies and newly created e-commerce / e-business strategies are investigated.
Description
Citation
NĚMCOVÁ, Z. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku - v
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Prof. Ing. Jan Čapek, CSc. (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen)
Date of acceptance
2011-06-29
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO