Kongresové centrum - technologická etapa hrubá vrchní stavba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce je montáž hrubé vrchní stavby kongresového centra stavěného v Rakousku v obci Stollhof. Všechny přílohy jsou zpracovány pro část objektů, které tvoří ubytovací prostory a konstrukčním systémem jsou to dřevostavby. Stavebně technologický projekt bakalářské práce řeší pro zadanou technologickou etapu především zásady organizace výstavby včetně výkresu zařízení staveniště a technické zprávy pro zařízení staveniště, rozpočet, technologický předpis pro hrubou vrchní stavbu, časový plán dané technologické etapy, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky a jejich zajištění a bezpečnost práce.
The subject of this bachelor's thesis is the assembly of the upper fabric of the congress center built in Stollhof, Austria. All appendixes are made for the part of the objects, which comprise lodging rooms, and they are wooden by its construction system. Technological building project of the bachelor's thesis addresses for the given technological phase mainly the rules for the building including a drawing of the facilities of the construction site, budget, technological regulation for the upper fabric, a time plan of the given technological phase, a proposal of a machine set, qualitative requirements and their provision and work security.
Description
Citation
BAHULÍKOVÁ, P. Kongresové centrum - technologická etapa hrubá vrchní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO