Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Elfe, s. r. o. v letech 2015-2019 a následnými návrhy na její zlepšení. Hodnocení je provedeno pomocí finanční analýzy a vybraných ukazatelů. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou popsány a interpretovány základní pojmy. Analytickou část, v níž jsou provedeny analýzy na základě reálných dat společnosti. Třetí a poslední část je věnovaná návrhům na zlepšení finanční situace společnosti.
The bachelor's thesis deals with the evaluation of the financial situation of the company Elfe, s. r. o. in the years 2015-2019 and subsequent proposals for its improvement. The evaluation is performed using financial analysis and selected indicators. The work is divided into a theoretical part, where the basic concepts are described and interpreted. The analytical part, in which analyzes are performed based on real company data. The third and last part is devoted to proposals to improve the financial situation of the company.
Description
Citation
MAČALÍKOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Ing. Michal Karas, Ph.D. Na základě čeho usuzujete, že zvýšení ceny povede ke zvýšení tržeb? Co elasticita poptávky? Je vhodné zavádět skonto v případě, že podnik dosahuje záporné marže? Ing. Jan Pěta, Ph.D. Došlo před zahájením analýzy k nějaké úpravě účetní závěrky? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO