Požadavky na projektovaný a provozní stav geometrických parametrů koleje ve vztahu k vzájemnému působení vozidla a koleje

but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPlášek, Ottocs
dc.contributor.authorTrejtnar, Radekcs
dc.contributor.refereeIžvolt,, Liborcs
dc.contributor.refereeIgielski, Vladimírcs
dc.contributor.refereeZvěřina, Pavelcs
dc.date.accessioned2021-11-22T22:19:20Z
dc.date.available2021-11-22T22:19:20Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractÚčelem vhodného návrhu geometrických parametrů koleje (GPK) je zřídit takovou kolej, která bude zajišťovat v maximální míře klidné a plynulé vedení vozidla, tak aby byly splněny principy bezpečnosti provozu a zároveň přijatelného komfortu cestujících. Zároveň by měla být kolej hospodárně udržovatelná a neměla by na provozovaných vozidlech vyvolávat nepřiměřenou míru opotřebení. Na druhou stranu je zřejmé, že vlivem ekonomických a geografických podmínek, nelze zřídit kolej s ideálními parametry GPK, a proto je třeba stanovit takové zásady projektování, které zajistí výše uvedené požadavky při přiměřených podmínkách pro její zřízení. V této disertační práci jsou hodnoceny současné principy navrhování GPK za pomoci výsledků jízdních zkoušek vozidel v rámci rozsáhlého souboru měření jízdních vlastností různých typů vozidel z výběru zkušebních úseků tratí. Na základě těchto výsledků jsou hodnoceny vlivy projektovaných parametrů na jízdní vlastnosti vozidel, čímž je charakterizována jedna ze základních částí rozhraní vozidla a koleje. Neméně důležitou oblastí je hodnocení geometrické kvality koleje s ohledem na bezpečnost provozu. Mezní provozní hodnoty odchylek GPK tak, jak jsou definovány v ČSN 73 6360-2, byly částečně stanoveny na základě rozsáhlých výzkumů, ale také na základě zkušeností. Součástí této práce je ověření vlivu těchto odchylek a jejich kombinací, tak aby bylo možné stanovit zásady pro údržbu GPK s ohledem na prevenci vzniku mimořádných událostí.cs
dc.description.abstractAim of the proper track design is build track, which enable smooth run of the vehicle as much as is possible complying with the safety rules and reasonable level of comfort for passengers. However, this track has to be maintainable and the vehicle shouldn’t face unacceptable amount of wear. On the other hand it is clear that it is impossible to build ideal (straight) track because of many environmental and morphological conditions. So the rules for track designing have to be set carefully in order to produce a good track design which meets the conditions mentioned above. The principles for track designing are evaluated with using the results of track test running dynamic behavior of the vehicles in this study. These tests were made for couple vehicles on several track sections. The influence of design parameters on the dynamic behavior are evaluated based on these results. That’s defining one of the basic part interactions between vehicle and track. Evaluation of the quality of track geometry in service has the same or may be higher importance. Limit values as defined in standard ČSN 73 6360-2 was set partially in consideration results of scientific studies, but partially in consideration of as common practice. So that part of this work is verification of the influence of tolerance in each parameter and their combinations in order to allow reasonable establishment of their limit values for track maintenance and for preventing of train derailment.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationTREJTNAR, R. Požadavky na projektovaný a provozní stav geometrických parametrů koleje ve vztahu k vzájemnému působení vozidla a koleje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other77463cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34629
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgeometrické parametry kolejecs
dc.subjectnedostatek převýšenícs
dc.subjectmezipřímé a kružnicové části obloukůcs
dc.subjectjízdní vlastnosti vozidelcs
dc.subjectmezní provozní hodnotycs
dc.subjectvykolejenícs
dc.subjectalignment design parametersen
dc.subjectcant deficiencyen
dc.subjectintermediate straighten
dc.subjectcircular curveen
dc.subjectdynamic running behavioren
dc.subjectlimit values in serviceen
dc.subjectderailmenten
dc.titlePožadavky na projektovaný a provozní stav geometrických parametrů koleje ve vztahu k vzájemnému působení vozidla a kolejecs
dc.title.alternativeRequirements for design and in servce quality of track geometry in relation to interatcion between vehicle and tracken
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2014-06-30-15:37:52cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid77463en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:19:20en
sync.item.modts2021.11.22 22:30:17en
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a stavebcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
32.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-18615.pdf
Size:
105.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-18615.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-18613.pdf
Size:
788.04 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-18613.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-18614.pdf
Size:
363.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-18614.pdf
Collections